Declarație de protecție a datelor în conformitate cu GDPR

1. Date personale
Noi, firma Watt Electric SRL, luăm în serios protecția datelor și respectăm intimitatea dumneavoastră. Colectăm, procesăm și folosim datele dvs. personale numai cu consimțământul dvs. sau dacă există un alt temei juridic în acest sens, în conformitate cu GDPR; toate în conformitate cu reglementările privind protecția datelor și dreptul civil.

Datele personale sunt colectate numai în măsura în care este necesar pentru a desfășura și procesa relația noastră de afaceri sau pe care ni le-ați furnizat voluntar.

Datele personale reprezintă orice informații care conțin date despre circumstanțe personale sau materiale, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon.

2. Acces și ștergere
În orice moment, aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale stocate, originea și destinatarii acestora, precum și scopul prelucrării lor, precum și dreptul la rectificare, portabilitate, obiecții, limitarea prelucrării și blocarea sau ștergerea datelor inexacte sau ilegale prelucrate.

Dacă există modificări în datele dvs. personale, vă rugăm să ne anunțați în consecință.

Aveți dreptul să retrageți oricând orice consimțământ acordat prelucrării datelor dvs. personale în orice moment. Cererea dvs. de acces, ștergere, rectificare, obiecțiune și / sau portabilitate, în cazul celor din urmă, dacă nu implică un efort disproporționat, poate fi adresată contactelor enumerate în secțiunea 10 a prezentei declarații.

Atunci când considerați că prelucrarea datelor dvs. personale de către noi încalcă legislația privind protecția datelor sau că drepturile dvs. de protecție a datelor dvs. au fost încălcate în alt mod, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

3. Confidențialitatea datelor
Pentru protecția datelor dvs. personale, luăm măsuri de precauție organizaționale și tehnice adecvate. Aceste măsuri de precauție se referă, în special, la măsuri de protecție împotriva accesului neautorizat, ilegal și inclusiv a accesului accidental, a prelucrării, a pierderii, a utilizării și a manipulării. În ciuda tuturor eforturilor de a menține un nivel înalt corespunzător cerințelor mari de diligență, nu se poate exclude ca informațiile pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul internetului să poată fi văzute și utilizate de terți.

Vă rugăm să rețineți, așadar, că nu ne asumăm nicio răspundere pentru dezvăluirea informațiilor din cauza unor erori în timpul transmisiei de date care nu sunt cauzate de noi și/sau a accesului neautorizat al terților (de exemplu atac de hacker pe un cont de e-mail sau telefon, interceptarea faxurilor).

4. Utilizarea datelor
Vom procesa datele pe care ni le-ați pus la dispoziție în scopuri de marketing, pentru a trimite buletine de știri și pentru a vă contacta, prin e-mail, prin poștă sau prin telefon, în scopuri la care v-ați dat acordul sau care sunt reglementate în conformitate cu GDPR. Scutită de aceasta este utilizarea în scopuri statistice, dacă datele puse la dispoziție au fost anonime.

5. Transferul datelor către terțe părți
Pentru a vă putea finaliza comanda, poate fi necesar sau impus de lege, să vă transferăm datele unor terțe părți (de exemplu, furnizorii de servicii pe care îi angajăm și cărora le punem la dispoziție date etc.), instanțelor sau autorităților publice. Transferul datelor dvs. va fi efectuat exclusiv în conformitate cu GDPR, în special pentru finalizarea comenzii dvs. sau pe baza consimțământului dvs. prealabil.

Unii dintre destinatarii datelor dvs. personale se află în afara țării dvs. sau vă procesează datele personale acolo. Nivelul de protecție a datelor din alte țări poate să nu fie egal cu nivelul existent în Austria. Cu toate acestea, transferăm datele dvs. personale doar în țări pentru care Comisia Europeană a stabilit că au un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau dacă luăm măsuri pentru a ne asigura că toți beneficiarii au un nivel corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal, scop în care încheiem clauze contractuale standard (2010/87 / CE și / sau 2004/915 / CE).

6. Raportarea incidentelor de date
Scopul nostru este de a ne asigura că neajunsurile legate de datele personale sunt detectate cât mai curând posibil și că acestea vor fi raportate, după caz, în funcție de categoriile respective de date, dumneavoastră sau autorității de supraveghere a jurisdicției.

7. Reținerea datelor
Vom păstra datele nu mai mult decât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale și pentru a ne apăra împotriva oricăror cereri de răspundere.

10. Detaliile noastre de contact
Dacă aveți întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați:

S.C. WATT ELECTRIC  S.R.L., cu sediul in Iasi, Str. Rampei, nr. 9a,  inregistrata la ORC sub nr. J23/2648/2024, avand CUI RO 32217335

Denumire: Watt Electric SRL

Adresa: Strada Industriilor nr.56, Chiajna, Ilfov

Numărul de telefon: +40 747 056 398

Adresa de e-mail: comenzi(@)wattelectric.ro