1. TERMENE
Orice fel de comunicare și informație inițiată prin acest Serviciu va fi guvernată de aceste termene și condiții, ca reprezentând Acordul complet, exclusiv și definitiv între dumneavoastră și WATT ELECTRIC S.R.L., WATT ELECTRIC S.R.L. își rezervă dreptul, pe baza unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze aceste termene și condiții în orice moment, fără a anunța în prealabil. WATT ELECTRIC S.R.L. își rezervă de asemenea dreptul de a amenda, adăuga sau șterge orice aspect al Serviciului în orice moment, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuați să utilizați acest Serviciu și după revizuire, înseamna că ați acceptat pe deplin termenele prezentului Acord, inclusiv modificările survenite.

Watt Electric – este denumirea comercială a S.C. WATT ELECTRIC S.R.L., persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în Strada Industriilor nr.56, Chiajna, Ilfov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2648/2024, cod unic de înregistrare fiscală RO32217335.

2. DESCRIERE 
www.wattelectric.ro este un magazin online care comercializează produse electrice.

3. CONFIDENȚIALITATE 
Pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră și pentru a ține evidențe despre folosirea site-ului nostru poate apărea necesitatea de a vă cere informații cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon. Aceste informații însă nu vor fi folosite pentru a vă transmite alte oferte, informații despre serviciile firmei noastre fără acordul dvs. WATT ELECTRIC S.R.L. se obligă să protejeze confidențialitatea vizitatorilor site-ului său. Nici un fel de informații cu caracter personal nu vor fi transmise către terți, cu excepția acelor terți parteneri WATT ELECTRIC S.R.L. care asigură buna funcționare a acestui site. Totuși, putem furniza unor terți informații de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site precum și alte informații, însă aceste statistici nu vor conține date cu caracter personal. Acest site poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre dvs: adresa dvs. de Internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informații despre traficul realizat de dvs. prin site-ul nostru. Toate aceste informații colectate de WATT ELECTRIC S.R.L. prin intermediul site-ului au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite de site, dar și a serviciilor WATT ELECTRIC S.R.L.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, WATT ELECTRIC S.R.L. va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate în scopul oferirii in condiții optime de către WATT ELECTRIC S.R.L. a serviciilor pe internet și a serviciilor care țin de domeniul educației, culturii și a divertismentului.

La opțiunea dumneavoastră ne furnizați unele date personale ale dumneavoastră pentru a vă crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciul oferit de către WATT ELECTRIC S.R.L.

În momentul creării contului aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de WATT ELECTRIC S.R.L. prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Sunteți de acord că ștergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ștergerea contului dumneavoastră din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de WATT ELECTRIC S.R.L.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteți face o cerere în scris cu cerința dvs., pe care să o trimiteți apoi prin poștă la una dintre adresele din pagina de contact a siteului.

Pentru mai multe informații vă rugăm sa citiți Politica de Confidențialitate.

4. SECURITATEA MEMBRILOR 
În timpul procesului de înregistrare, vi se va aloca o parolă care vi se va transmite prin email. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole și sunteți în întregime responsabil pentru toate activitățile și taxele ce pot apărea prin utilizarea acesteia. Puteți modifica parola și profilul personal în orice moment. Sunteți de acord să anunțați imediat WATT ELECTRIC S.R.L. de orice inadvertențe în cadrul profilului personal, orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegală a parolei sau a contului sau orice altă problemă de securitate. Este responsabilitatea dvs. să actualizați și să vă asigurați că adresa de poștă electronică la care mesajele sunt trimise este cea corectă. WATT ELECTRIC S.R.L. nu este responsabil pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acțiune, cheltuieli, judecăți, premii, penalități sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei Secțiuni. Este responsabilitatea dvs să vă asigurați că orice utilizator autorizat al contului dvs. www.wattelectric.ro a citit Termenele și condițiile prezentului Acord și înțelege că utilizarea de către aceasta/acesta a Serviciului se supune acestor termene si condiții. Sunteți de acord că sunteți pe deplin responsabil pentru modul de folosire al Serviciului de către orice utilizator autorizat și pentru orice consecință ar rezulta din utilizarea necorespunzătoare a Serviciului sau de încălcarea Acordului de către o astfel de persoană.

5. SISTEMUL DE GARANȚII 
Noi nu garantăm calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratețea informațiilor prezentate sau a serviciilor furnizate. Chiar dacă noi facem tot ce este rezonabil posibil în a autentifica informațiile furnizate de membri la înregistrare, nu putem impiedica diverse persoane în a furniza informații false sau acționa în scopuri ascunse. Noi solicităm fiecărui membru înregistrat să acționeze în mod onest și etic atunci când folosește Serviciul. Cu toate acestea, nu putem fi siguri că toate informațiile furnizate de membri înregistrați sunt actuale și corecte. Vă încurajăm să comunicați cu alți membri respectând principiile bunului simț și prudenței. Este responsabilitatea dvs. să evaluați încrederea în si acuratețea tuturor formelor de garanție oferite de către alți membri. Este reponsabilitatea dvs. să înregistrați și să mențineți un Profil Personal corect, astfel încât să primiți informații/cereri precise prin www.wattelectric.ro . Acest serviciu și informațiile prezentate pe acest website sunt furnizate „așa cum sunt”, iar folosirea acestui serviciu se face complet și exclusiv pe riscul dvs. Atât cât îi este permis de lege, WATT ELECTRIC S.R.L. se derogă de asumarea oricărei garanții exprese sau implicite. WATT ELECTRIC S.R.L. nu oferă nici un fel de garanție că: serviciul va corespunde cerințelor tale, serviciul va fi oportun și fără greșeală, rezultatele utilizării Serviciului vor fi în concordanță cu scopul propus, calitatea Serviciului va corespunde așteptărilor dvs. sau orice erori ale Serviciului vor fi corectate. Nici un fel de sfat sau informație, obținute oral sau în scris de la WATT ELECTRIC S.R.L., orice alt membru înregistrat nu vor reprezenta garanție dacă nu este expres menționată în prezentul Acord.

6. LIMITARI DE RESPONSABILITATE 
WATT ELECTRIC S.R.L. va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea si încrederea în website-ul nostru și noi vom încerca să corectăm orice eroare/omisiune cât mai repede posibil. Cu toate acestea, WATT ELECTRIC S.R.L. nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de dvs.sau de alți membri înregistrați. În mod expres, sunteți de acord că WATT ELECTRIC S.R.L. nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu. Sunteți de acord să protejați și să asigurați WATT ELECTRIC S.R.L. si operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăti, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligatii rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune de către dvs. sau o terță persoană, în legătură cu utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu.

7. LEGI ȘI JURISDICȚIE 
Orice litigiu, controversă sau reclamație rezultată sau relaționată acestui Acord, sau încălcarea prevederilor sau anulării acestuia, vor fi soluționate conform legii.

8. TERMENE DE ÎNTRERUPERE SAU SUSPENDARE 
Acest Acord devine efectiv din momentul acceptării sale până în momentul în care este încetat de către WATT ELECTRIC S.R.L. Este posibilă suspendarea sau întreruperea utilizării acestui Serviciu fără a anunța în prealabil în cazul în care considerăm că ați incălcat sau nu ați acționat consistent în spiritul termenelor si condițiilor acestui Acord. Sunteți de acord că WATT ELECTRIC S.R.L. nu-și asumă nici un fel de responsabilitate față de dvs. sau orice altă terță persoană pentru orice eventuală încetare a accesului dvs. la acest Serviciu.

9. CONDIȚII DE UTILIZARE CONȚINUT 
Continutul paginilor site-ului web www.wattelectric.ro. este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate WATT ELECTRIC S.R.L. Toate materialele (incluzand fără limitari toate articolele, textele, imaginile, logo-urile si design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al WATT ELECTRIC SRL. Nu aveți voie sa modificați conținutul acestor pagini. Nu aveți voie sa modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, publicați, reproduceți, creați ceva derivat din orice informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-ului.
Totuși, puteți face download sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere. Nu le puteți folosi însă pentru scopuri comerciale, acestea fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale. Pentru orice întrebari sau cereri de folosire a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne contactați la una din adresele din pagina de contact.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea WATT ELECTRIC S.R.L., ci numai răspunderea persoanelor respective.

Toate materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului sunt proprietatea WATT ELECTRIC S.R.L., iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzătoare acestora aparțin WATT ELECTRIC S.R.L., astfel că orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site înțeleg și acceptă acest lucru prin simpla trimitere, indiferent de modalitatea de trimitere către site a informațiilor ori materialelor respective. În acest sens utilizatorii site-ului sunt de acord să cedeze exclusiv și gratuit, în momentul trimiterii, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și retransmitere a materialelor cu care au contribuit la site și se obligă în mod expres să nu trimită, posteze sau publice aceste materiale pe alte site-uri fără acordul expres, scris și prealabil al WATT ELECTRIC S.R.L..